• Tanácsadás
 • Pályázatok
 • Projektötletek

Hírlevélre feliratkozás

Villanyautók támogatása RRF-REP-10

ViilĂĄmmondtĂĄsd.png

 

Pályázatra jogosultak 

 • Olyan gazdasági társaságok és egyéni  vállakozás pályázhat amelye 2021.12.31. előtt alapítottak 


 • A projekt elszmolható költsége nem haladhatja meg az utolsó, lezárt beszámoló szerinti árbevételt

.

 • Taxis egyéni vállalkozó akkor nyújthat csak be pályázatot, ha 2023. december 1-éig bejegyzésre került a Taxis személyszállítás (TEÁOR 4932) tevékenység, 


 • Támogatási kérelmet nem nyújthat be olyan vállalkozás, melynek a tevékenységei között szerepel a Gépjárműkölcsönzés (TEÁOR 771) és a Gépjármű-kereskedelem (TEÁOR 451) nyújtása.
 • A felhívás keretében kizárólag a támogatás alapjául szolgáló gépjárműre megkötött adásvételi szerződés, illetve lízingszerződés benyújtásával lehet támogatást igényelni. (nyílt végű lízing is lehet)

A végső kedvezményezett a támogatásban részesülő gépjárművet a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, de legkésőbb 2027. december 31-ig nem lehet kivonni a forgalomból


 • A végső kedvezményezettnek a beszerzett elektromos gépjármű forgalomba helyezését követően haladéktalanul teljes körű (töréskár, elemi kár, lopáskár, üvegkár stb.) CASCO biztosítást kell kötnie, melynek a fenntartási időszak végéig érvényesnek kell lennie.


 • Jelen felhívás keretében kizárólag azon kereskedőtől beszerzett elektromos gépjárműhöz nyújtható támogatás, amelyek tevékenységi körében 2023. július 1-én már szerepelt a TEÁOR ’08 szerinti 451, Gépjárművek kereskedelme.

 

Támogatható kategóriák 

 • M1 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül legfeljebb nyolc ülőhellyel.
 • M2 kategória: Személyszállító gépkocsik, a gépjárművezető ülésén kívül több mint nyolc ülőhellyel és legfeljebb 5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • N1 kategória: Áruszállító gépkocsik, legfeljebb 3,5 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel.
 • N2 kategória: Áruszállító gépkocsik, több mint 3,5 t, de legfeljebb 12 t műszakilag megengedett legnagyobb össztömeggel

Elszámolható költségek: 

Kizárólag a teljesen elektromos, az 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti M1, M2, illetve N1, N2 kategóriás, a vásárláskor először forgalomba helyezésre kerülő új gépjármű beszerzése támogatható. A projekt keretében hibrid üzemű gépjármű beszerzése nem támogatható. Közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára teherszállító járművek megvásárlására nem nyújtható csekély összegű támogatás.

 

Nem elszámolható költségek:

 • a levonható és a le nem vonható ÁFA összege
 • a lízingszerződéssel összefüggő egyéb költségek (pl. kamat, árfolyam-különbözet)
 • CASCO biztosítás költsége;
 • a kötelező arculati elem – e-mobilitás matrica – beszerzésének költsége.

 

Támogatási időszak:

A támogatott projektek vonatkozásában 2023. november 1-től 2026. április 30-ig felmerült kiadások számolhatóak el. A projekt keretében beszerzett tisztán elektromos gépjármű forgalmi engedélyének a végső kedvezményezett nevére kiállításának és a gépjármű forgalomba helyezésének a dátuma nem lehet korábbi, mint a felhívás társadalmi egyeztetésére bocsátás dátumát követő nap.

 

Fenntartási kötelezettség: 

A végső kedvezményezettnek a támogatás keretében beszerzett gépjárművet a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, de legfeljebb 2027. december 31-ig fenn kell tartania, azaz nem értékesítheti és harmadik fél számára nem adhatja bérbe, használatba.

 

Előleg : 

Nincs a teljes támogatás utófinanszírozással vehető igénybe.

Elszámolható költség korlátok : 

A jármű nettó vételára nem haladhatja meg a táblázatban szereplő elszámolható költséget.

tĂĄblĂĄzatkategĂłriĂĄk.png

Támogatható darabszám :

Támogatás legfeljebb az alábbi darabszámú gépjárművek beszerzéséhez igényelhető:

 • 10 főnél kisebb létszámú vállalkozás                     1 db.
 • 10-49 fő létszámú véllakozás:                                 5 db.
 • 50-249 fő létszámú vállakozás :                             10 db.
 • 250 főnél nagyobb létzsámú vállalkozás:               16 db.


A felhívás tervezet  ide kattintva letölthető.

adobe_pdf_icon.jpg

 

Vissza