Termelési kapacitás bővítése

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásának bővítése

Felfüggesztve 

A pályázat célja :

A pályázat keretében mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztéséhez kapcsolódó gépberuházások, és ehhez kapcsolódó infrastrukturális és informatikai fejlesztések támogatása

Kik pályázhatnak :

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, amelyek

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel (2013. december 31. előtt létesített vállalkozások) vagy 50 %-nál nagyobb befolyással rendelkező kapcsolt vállalkozás felel meg a feltételnek.
 • Az előző év statisztikai létszáma minimum 1 fő volt, vagy 50 %-nál nagyobb befolyással rendelkező kapcsolt vállalkozás felel meg a feltételnek.
 • Magyarországon vagy az Európai Gazdasági térségben székhellyel rendelkező, és magyarországi fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy szövetkezet, amely kettős könyvvitelt vezet, vagy az SZJA hatálya alá tartozik. (A KATA, és az EVA hatálya alá tartozó vállalkozások nem jogosultak)
 • Kivételes esetben induló vállalkozás is, ha a fejlesztés az egyes 1. sz. mellékletben szereplő TEAOR listában szereplő tevékenységekre irányul.
 • Közép-Magyarország területén megvalósuló pályázat nem támogatható. (Ez nem jelenti azt, hogy Közép-Magyarországi székhelyű vállalkozás nem pályázhat, ha van más régióban fiók telepe, és a projekt a fióktelepre vonatkozik)
 • A feldolgozó ipari múlt nem jogosultsági kritérium, de tartalmi értékelésnél előnyt jelent.

Támogatás mértéke és nagysága

A támogatás típusa: Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke: Általánosan az elszámolható költségek 50 % (kivétel, ha a regionális térkép ennél alacsonyabbat maximál, illetve ha a projekt szabad vállalkozási zónában valósul meg akkor akár 70 % is lehet)

Minimálisan igénybe vehető támogatás:

 • GINOP-1.2.2-15 esetén 5 millió forint
 • GINOP-1.2.2-15 esetén 50 millió forint

Maximálisan igénybe vehető támogatás:

 • GINOP-1.2.2-15 esetén 50 millió forint
 • GINOP-1.2.2-15 esetén 500 millió forint, de a fejlesztés elszámolható költsége nem haladhatja meg az előző év árbevételét és mérlegfőösszegét (speciális esetben van kivétel)

A fejlesztendő tevékenység:

 • A nem szabad vállalkozói zónában megvalósuló fejlesztések kizárólag az 1 sz. mellékletben szereplő TEAOR listában szereplő tevékenységekre irányulhatnak.

 • Építőipari, kereskedelmi, és szolgáltatóipari tevékenységre irányuló fejlesztések nem támogathatóak.

 • Szabad vállalkozási zónában megvalósuló projekt esetében az 1 sz. mellékletben szereplő tevékenységektől eltérő tevékenység is támogatható.

Támogatható tevékenységek

Kötelezően magvalósítandó tevékenységek:

 • Új termelési eszköz beszerzése (A költségének el kell érni a projekt teljes elszámolható költségének 50 %-át)

 • Nem szabad vállalkozási zónában kizárólag a pályázat 2. sz. mellékletében szereplő VTSZ számú eszközök szerezhetők be.

 • Szabad vállalkozási zónában kizárólag a pályázat 2. sz. mellékletében és 3. sz. mellékletében szereplő VTSZ számú eszközök szerezhetők be.

Egyéb támogatható tevékenységek: (a kötelezővel együtt)

 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése (max. a költségvetés 10 %-a)

 • Az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás (max. a költségvetés 25 %-a, de az előző ponttal együtt értve)

 • Információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek (max. a költségvetés 10 %-a de max 3 millió ft.)

 • Online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, (domén név max 30 e Ft, honlap max 200 e Ft)

 • Az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések (max. a költségvetés 10 %-a)

 • A megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése , ha megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaz, és az egy megváltozott munkavállalóra eső költség nem haladja meg az 1 M Ft.-t

 • A létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás, beszerzése , ha megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaz, és az egy megváltozott munkavállalóra eső költség nem haladja meg az 1 M Ft.-t

 • Az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés , beszerzése , ha megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmaz, és az egy megváltozott munkavállalóra eső költség nem haladja meg az 1 M Ft-ot.

Kötelező vállalások

Létszámtartás: A projekt befejezését követő 2 évben a pályázó statisztikai létszáma és a kölcsönzött munkaerő együttes összeg nem csökkenhet.

ÉS

Személyi jellegű ráfordítások : A projekt 1. és 2. fenntartási évében a személyi költségeknek átlagosan 5 %-kal kel nőni a bázishoz képest

VAGY

A projekt 1. és 2. fenntartási évében a személyi költségeknek együttesen az elnyert támogatás 5 %-ával kell nagyobbnak lenni mint a bázis.

VAGY

A projekt 1. és 2. fenntartási évében a személyi költségek összege eléri az elnyert támogatás felét

ÉS

Éves nettó árbevétel

A projekt 1. és 2. fenntartási évében az árbevétel összegének növekménye eléri a támogatás összegét

VAGY

A projekt 2. fenntartási évében az árbevétel 5 %-kal nagyobb mint a bázis.

VAGY

A projekt 1. és 2. fenntartási évek átlagában az árbevétel 5 %-kal nagyobb mint a bázis.

ÉS

Honlapkészítés:

A projekt befejezéséig a pályázónak honlappal kell rendelkeznie! Összege a 20 M Ft-t meghaladja, akkor 1 fővel növelni kell a statisztikai létszámot

Önrész

A pályázónak legalább a pályázat elszámolható költségeinek 25 %-át, azaz az önerő felét kell igazolnia

Benyújtható

2015. július 9-től 2017. június 10-ig

Egyébkizáró okok

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely a 2007-2013 támogatási ciklusban kötött támogatási szerződésében vállalt projektjét nem valósította meg, a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részér, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely nem átlátható szervezetnek minősül.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely a  támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amelynek  harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak, amely saját tőkéje negatív, vagy a jogszabályban előírt legkisebb minimum alá csökkent

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak amely kapcsolt vagy partner vállalkozása azonos tartalmú kérelmet már benyújtott az adott konstrukcióban.

A pályázati konstrukció  több speciális esetekre vonatkozó feltételt is tartalmaz, amelyet a fenti kivonat terjedelmi okok miatt nem tartalmaz. Konkrét pályázati szándék estén kérjen minden estben tanácsadást.

Letöltés

50 millió alatt - 50 millió felett


Video icon.pngVideó segédlet


Vissza