GINOP-8.3.1-16 Kamatmentes hitelprogram

MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE CÉLÚ HITELPROGRAM

Felfüggesztve !!!!

A pályázat célja :

Olyan beruházások támogatása, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

Kik pályázhatnak :

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások

 • amely  a devizabelföldinek minősül
 • Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkezik
 • gazdasági társaságként, egyéni vállalkozóként, vagy  szövetkezetként működik  
 • olyan induló vállalkozás is pályázhat, amely az adott gazdasági éven belül kezdte meg működését.
 • Közép-Magyarország területén megvalósuló pályázat nem támogatható. (Ez nem jelenti azt, hogy Közép-Magyarországi székhelyű vállalkozás nem pályázhat, ha van más régióban fiók telepe, és a projekt a fióktelepre vonatkozik)

J

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS NAGYSÁGA

A támogatás típusa: Vissza térítendő támogatás

 

A támogatás mértéke: 

 •   90 %   (használt gépjármű esetén 80 %)

Minimálisan igénybe vehető támogatás: 

 • 1  millió forint

Maximálisan igénybe vehető támogatás:

 • 600. millió  forint, 

Türelmi idő :

 • maximum 24 hónap  (A türelmi idő alatt semmilyen fizetési kötelezettség nincs)

 Futam idő :

 • maximum a beszerzett eszköz amortizációjával megegyező idő
 • ingatlan esetén max 15 év
 • immateriális javak esetén max 5 év
 • használt eszköz esetén max 5 év
 • bármikor költségmentesen előtörleszthető

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • Eszközbeszerzés ,gépbeszerzés 
 • Immateriális eszközök beszerzése
 • Ingatlan építés, átalakítás  vagy felújítás
 • Ingatlan vásárlás (maximum a projket összeg 2 %-a)
 • Használt gép (ha az eszközt a megelőző hét évben nem európai uniós vagy hazai támogatásból szerezték, értéke nem nagyobb mint a hasonló funkciójú újy eszköznek
 • Turisztikai fejlesztési projektek (szálláshely, vendéglátóhelyek, fürdők, tematikus parkok, kulturális örökség, egészségügyi szolgáltatások)
 • Új és használt szállítóeszköz, gépjármű vásárlás (kivéve személygépjármű), ha a pályázó fő tevékenységként nem fuvarozással szállítmányozással foglalkozik
 • Forgóeszköz (maximum a projket költségeinek 30 %-a)

Kizárt iparágak :

 • Dohány és dohánytermékek,
 • Desztillált szeszes italok és a kapcsolódó termékek gyártása, feldolgozása és forgalmazása
 • Bányászat, koksz-gyártás, kőolaj-feldolgozás, fémalapanyag-előállítás;- 
 • Olyan vállalkozás, melynek elsődleges tevékenysége pénzügyi, biztosítási, üzletvezetési, üzletviteli vagy egyéb vezetési tanácsadás tevékenység 
 • Olyan vállalkozások, amelyek legutolsó lezárt, teljes üzleti év nettó árbevételének  több mint 50%-át mezőgazdasági tevékenységből (TEÁOR ’08 szerint: 01.11 – 03.22)származik. 
 • Olyan élelmiszeripari projektek, amelyeknél  a támogatott beruházás eredményeként előállított termék az EUMSZ I. mellékletében feltüntetett termékkörbe tartozik
 • Közúti kereskedelmi árufuvarozást (TEÁOR’03 60.24 közúti teherszállítás, TEÁOR’08 49.41 közúti áruszállítás) ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások.
 • Fegyver-, lőszergyártás és kereskedelem finanszírozása
 • Kaszinók, on-line szerencse játékok  és annak megfelelő vállalkozások
 • Tiltott gazdasági tevékenység végzése

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 • Biztosíték nyújtási kötelezettség

-  ingatlan jelzálog,

- ingó jelzálog (gépen, berendezésen, járművön, készleten),

- fizetési számlakövetelésen alapított óvadék,

- gazdasági társaság és szövetkezet esetén a tulajdonos készfizető kezessége,

- egyéb természetes vagy jogi személy készfizető kezessége.

ELŐLEG 

Nincs, de a hitel engedményezhető közvetlenül a szállító részére, a teljesített számlák kifizetésére.  Előleg számla a hitelből nem finanszírozható, amenyiben a szállító előleget vagy előre fizetést igényel, azt a pályázónak kell megelőlegezni. 

BENYÚJTHATÓ

2016. június   1-től 2018. október 1.-ig

(forráskimerülés esetén felfüggeszthetik)

EGYÉBKIZÁRÓ OKOk

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely a 2007-2013 támogatási ciklusban kötött támogatási szerződésében vállalt projektjét nem valósította meg, a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le.
 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részér, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely nem átlátható szervezetnek minősül.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely a  támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amelynek  harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak, amely saját tőkéje negatív, vagy a jogszabályban előírt legkisebb minimum alá csökkent

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak amely kapcsolt vagy partner vállalkozása azonos tartalmú kérelmet már benyújtott az adott konstrukcióban.

 • Nem nyújtható támogatás olyan projketek esetén, amely mesterségesen teremtette a támogatási jogosultság megszerzéséhez szükséges körülményeket kifejezetten azzal a céllal, hogy a támogatási rendszer céljaival ellentétes előnyhöz jusson;

A pályázati konstrukció  több speciális esetekre vonatkozó feltételt is tartalmaz, amelyet a fenti kivonat terjedelmi okok miatt nem tartalmaz. Konkrét pályázati szándék estén kérjen minden estben tanácsadást.

LETÖLTÉS

   teljes pályázati felhívás   

Vissza