GINOP-2.1.7-15 K+F Innováció

PROTOTÍPUS, TERMÉK-, TECHNOLÓGIA- ÉS SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉS

A pályázat célja :

A pályázat keretében a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatására nyerhető forrás,  olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek új, piacképes termékek, szolgáltatások, t prototípusainak kifejlesztését és piacra vitelét eredményezik.

Kik pályázhatnak :

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások

 • Magyarországon vagy az Európai Gazdasági térségben székhellyel rendelkező, és magyarországi fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy szövetkezet, amely kettős könyvvitelt vezet, és nem tartozik az EVA hatálya alá.
 • Közép-Magyarország területén megvalósuló pályázat nem támogatható. (Ez nem jelenti azt, hogy Közép-Magyarországi székhelyű vállalkozás nem pályázhat, ha van más régióban fiók telepe, és a projekt a fióktelepre vonatkozik)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség. 

(Bizonyos korlátokkal induló vállalkozások is pályázhatnak)

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE ÉS NAGYSÁGA

A támogatás típusa: Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke: Az egyes projekt elemekre különböző, a tényleges támogatási % az egyes projekt elemek súlyozott átlaga:

 

 

 

középvállat

mikro- és kisvállalat

Kísérleti fejlesztés költségei ha nem vállalja a pályázó az eredmény széles körű terjesztését.

35 %

45 %

Kísérleti fejlesztés költségei ha nem vállalja a pályázó az eredmény széles körű terjesztését.

50 %

60 %

Vásáron való részvétel

 

70 %

70 %

eszközbeszerzés

immateriális javak beszerzése

regionális térkép alapján

Nyugat-Dunántúl 35 %

Közép-Dunántúl 45 %

Egyéb  60 %

Nyugat-Dunántúl 45 %

Közép-Dunántúl 55 %

Egyéb  70 %


Tanácsadás 

50 %

50 %

projekt menedzsment

projekt előkészítés

tájékoztatás és nyilvánosság

 

70 %

 

70 %

Minimálisan igénybe vehető támogatás: 

 • 10 millió forint

Maximálisan igénybe vehető támogatás:

 • 130. millió  forint, de 50 M Ft támogatás felett a fejlesztés elszámolható költsége nem haladhatja meg az előző év árbevételét. Eg lezárt évvel nem rendelkező vállalkozások esetén max 50 M Ft.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

 • Kísérleti fejlesztés(Önállóan támogatható)  - bér költségek , szolgáltatások, anyagköltségek, marketing költségek
 • Eszközbeszerzés (önállóan nem támogatható)  - a beszerzett eszközök a projekt megvalósítási időszakának végéig, azaz a támogatás kifizetéséig, termelési célra nem használhatóak. A fenntartási szakaszban viszont már használhatóak a termelési célra is.
 • Üzleti és marketing tanácsadás (önállóan nem támogatható)  - nem haladhatja meg az elszámolható költségek 20 %-át)
 • Immateriális javak beszerzése (önállóan nem támogatható) – ugyanaz vonatkozik rá mint az eszközökre
 • Szolgáltatások igénybevétele (önállóan nem támogatható)
 • Vásárokon való részvétel (önállóan nem támogatható)
 • Projekt előkészítés (pl engedélyek) (önállóan nem támogatható)Projekt menedzsment (önállóan nem támogatható)
 • Tájékoztatás nyilvánosság költségei ((önállóan nem támogatható)

A PROJEKTNEK ILLESZKEDNI KELL AZ ALÁBBI IPARÁGAK VALAMELYIKÉHEZ:

 • Egészséges társadalom és jólét;
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • Tiszta és megújuló energiák;
 • Fenntartható környezet;
 • Egészséges és helyi élelmiszerek;
 • Agrár-innováció;
 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.
 • Fotonika, lézertechnológia
 • Különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • Bionika
 • Nem gépipari fémfeldolgozás
 • Elektronika és félvezető-technológia
 • Korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • Korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • Vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • Építőipar (építőanyag-technológiák)
 • Textilipar
 • Fa- és bútoripar
 • Logisztika
 • Kulturális és kreatív ipar

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

Protptípus : A projekt befejezéséig ki kell fejleszteni legalább egy tesztelt prototípust, vagy piacra vihető terméket vagy szolgáltatást.

ÉS

Üzleti hasznosultság : A projekt eredményéből származó árbevételnek a fenntartási időszakban bármelyik két egymást követő évben együttesen el kell érni az elnyert támogatás 30 %-át . (Vagy az 1.+2. évben, vagy a 2.+3. évben)

Előleg 

Az elnyert támogatás 75%-a előlegként felvehető . (induló vállalkozások esetében 50 %)

BENYÚJTHATÓ

2016. január  11-től 2018. január  10-ig

(forráskimerülés esetén felfüggeszthetik)

EGYÉBKIZÁRÓ OKOK

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely a 2007-2013 támogatási ciklusban kötött támogatási szerződésében vállalt projektjét nem valósította meg, a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részér, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely nem átlátható szervezetnek minősül.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely a  támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amelynek  harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak, amely saját tőkéje negatív, vagy a jogszabályban előírt legkisebb minimum alá csökkent

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak amely kapcsolt vagy partner vállalkozása azonos tartalmú kérelmet már benyújtott az adott konstrukcióban.

 • Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely projektje a tartalmi értékelés során nem éri el az 50 pontot.

A pályázati konstrukció  több speciális esetekre vonatkozó feltételt is tartalmaz, amelyet a fenti kivonat terjedelmi okok miatt nem tartalmaz. Konkrét pályázati szándék estén kérjen minden estben tanácsadást.

LETÖLTÉS

  teljes pályázati felhívás  

Vissza