GINOP-2.1.1-15 K+F, Innováció

Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

2016.január 12.-től felfüggesztve

A pályázat célja :

A pályázat keretében a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének támogatására nyerhető forrás,  olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.

 

Kik pályázhatnak :

Olyan mikro-, kis-, és középvállalkozások, valamint nagyvállaltok  amelyek

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel (2013. december 31. előtt létesített vállalkozások)
 • Az előző év statisztikai létszáma minimum 1 fő volt.
 • Magyarországon vagy az Európai Gazdasági térségben székhellyel rendelkező, és magyarországi fiókteleppel rendelkező gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy szövetkezet, amely kettős könyvvitelt vezet.(SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók nem jogosultak)
 • Közép-Magyarország területén megvalósuló pályázat nem támogatható. (Ez nem jelenti azt, hogy Közép-Magyarországi székhelyű vállalkozás nem pályázhat, ha van más régióban fiók telepe, és a projekt a fióktelepre vonatkozik)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség, de a konzorcium minden tagjának meg kell felelni a fenti feltételeknek.  Egy konzorcium maximum 3 tagból állhat

Támogatás mértéke és nagysága

A támogatás típusa: Vissza nem térítendő támogatás

A támogatás mértéke: Az egyes projekt elemekre különböző, a tényleges támogatási % az egyes projekt elemek súlyozott átlaga:

 

 

 

nagyvállalt

középvállat

mikro- és kisvállalat

alkalmazott ipari kutatás költségeire*

(max a költségek 50 %-a)

50 %

60 %

70 %

kísérleti fejlesztés költségeire*

25 %

35 %

45 %

Konzorcium esetén :

 +15 % pont ha konzorciumnak legalább egy  KKV a tagja  és egyik konzorciumi tag részesedése sem haladja meg a költségek 70 %-át

Eljárás innováció

15 %

50 %

50 %

Vásáron való részvétel

(max 40 M Ft.)

0 %

50 %

50 %

eszközbeszerzés

immateriális javak beszerzése

regionális térkép alapján

Nyugat-Dunántúl 25 %

Közép-Dunántúl 25 %

Egyéb  25 %

 

 

Nyugat-Dunántúl 35 %

Közép-Dunántúl 45 %

Egyéb  60 %

Nyugat-Dunántúl 45 %

Közép-Dunántúl 55 %

Egyéb  70 %


projekt menedzsment

projekt előkészítés

tájékoztatás és nyilvánosság

50 %

50 %

50 %

Minimálisan igénybe vehető támogatás:

 • 50 millió forint

Maximálisan igénybe vehető támogatás:

 • 1. milliárd  forint, de a fejlesztés elszámolható költsége nem haladhatja meg az előző év árbevételét.

Támogatható tevékenységek:

 • Kísérleti fejlesztés(Önállóan támogatható)
 • Eljárás Innováció (Önállóan támogatható)
 • Alkalmazott ipari kutatás (önállóan nem támogatható)
 • Eszközbeszerzés (önállóan nem támogatható)
 • Épület építés bővítés, átalakítás, korszerűsítés (önállóan nem támogatható)
 • Infrastruktúra fejlesztés (önállóan nem támogatható)
 • Immateriális javak beszerzése (önállóan nem támogatható)
 • Szolgáltatások igénybevétele (önállóan nem támogatható)
 • Vásárokon való részvétel (önállóan nem támogatható)
 • Projekt előkészítés (pl engedélyek) (önállóan nem támogatható)
 • Projekt menedzsment (önállóan nem támogatható)
 • Tájékoztatás nyilvánosság költségei ((önállóan nem támogatható)

A projektnek illeszkedni kell az alábbi Iparágak valamelyikéhez:

 • Egészséges társadalom és jólét;
 • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
 • Tiszta és megújuló energiák;
 • Fenntartható környezet;
 • Egészséges és helyi élelmiszerek;
 • Agrár-innováció;
 • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
 • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.
 • Fotonika, lézertechnológia
 • Különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
 • Bionika
 • Nem gépipari fémfeldolgozás
 • Elektronika és félvezető-technológia
 • Korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
 • Korszerű csomagolástechnikai technológiák
 • Vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
 • Építőipar (építőanyag-technológiák)
 • Textilipar
 • Fa- és bútoripar
 • Logisztika
 • Kulturális és kreatív ipar

Kötelező vállalások

Üzleti hasznosultság : A projekt eredményéből származó árbevételnek a fenntartási időszakban bármelyik két egymást követő évben együttesen el kell érni az elnyert támogatás 30 %-át .

ÉS

Indikátorok :   Új kutató munkatársak  száma . Amennyit a pályázat benyújtásakor vállal annak 75 %-át teljesíteni kell.

 

Önrész

A pályázónak legalább a pályázat elszámolható költségeinek 10 %-át, egyes projekt elemke esetében a 25 %-át  kell igazolnia

Benyújtható

2015. szeptember 30-től 2017. szeptember 29-ig

(forráskimerülés esetén felfüggeszthetik)

Egyébkizáró okok

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely a 2007-2013 támogatási ciklusban kötött támogatási szerződésében vállalt projektjét nem valósította meg, a támogatási szerződésben rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részér, amely nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely nem átlátható szervezetnek minősül.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amely a  támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, amelynek  harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatással létrejött projekt céljának megvalósulását meghiúsíthatja.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozás részére, jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll.

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak, amely saját tőkéje negatív, vagy a jogszabályban előírt legkisebb minimum alá csökkent

 • Nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásnak amely kapcsolt vagy partner vállalkozása azonos tartalmú kérelmet már benyújtott az adott konstrukcióban.

 • Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely projektje a tartalmi értékelés során nem éri el az 50 pontot.

A pályázati konstrukció  több speciális esetekre vonatkozó feltételt is tartalmaz, amelyet a fenti kivonat terjedelmi okok miatt nem tartalmaz. Konkrét pályázati szándék estén kérjen minden estben tanácsadást.

Letöltés

 teljes pályázati felhívás 


Vissza